WordPress

Wat is WordPress?

WordPress is een content management systeem voor online blogs. Een blog, of een weblog, is een soort online dagboek of logboek. Er zijn mensen die blogs bijhouden en daar al hun ervaringen in schrijven, maar veel mensen gebruiken blogs om hun nieuwe ervaringen, gedachten, observaties en kennis aan vakgenoten of studenten over te brengen. Blogs zijn meestal openbaar, maar kunnen ook achter een login worden gezet en alleen op uitnodiging worden gebruikt. Lezers van een blog kunnen reageren op een blogpost en kunnen op andere comments reageren. Docenten kunnen een blog gebruiken tijdens een cursus om studenten te informeren, maar ook buiten cursussen om, kun je blogs gebruiken om je kennis te delen met anderen. Daar ligt ook de kracht van weblogs; het interactieve aspect. Een weblog nodigt uit tot reactie en discussie. Rondom sommige weblogs ontstaat zelfs spontaan een community.

Hoe kan je WordPress inzetten bij je onderwijs?

WordPress is meer dan alleen een blogplatform. Het kan worden gebruikt als plek waar studenten content kunnen plaatsen en kunnen discussiëren over voor het vak relevante onderwerpen, maar het kan ook door docenten worden gebruikt om zelfstudiemateriaal te creëren en beschikbaar te maken voor studenten. Andere mogelijke toepassingen zijn blogs waar studenten tijdens een studiereis per dag een verslag schrijven, een portfolio/showcase/dossier van de activiteiten van studenten door de jaren heen, een wiki met informatie over een vak, of een nieuwssite met informatie over een onderwerp/onderzoeksgroep.

Hieronder geven we enkele voorbeelden (geen uitputtende lijst) (bron ELS: TUDelft):

  • Onderwerp gerelateerde weblog: Het verzamelen en delen van informatie over een bepaald (afstudeer)onderwerp, vak of techniek. Een dergelijk gebruik van een weblog kan community/netwerk vormend zijn.
  • Online logboek tijdens een stageperiode: Studenten en hun (stage)begeleiders zullen elkaar in een stageperiode minder vaak zien. Een student kan zijn weblog gebruiken om te reflecteren op zijn ervaringen tijdens de stage. Zowel de stagebegeleider vanuit de stageplaats als de begeleidende docent kunnen de weblog lezen en reageren op de posts van de student. Op deze manier blijven beide begeleiders op de hoogte van de ontwikkeling van hun student en elkaars begeleiding.
  • Aanleren van vaardigheden: Weblogs kunnen een rol spelen bij het aanleren van de volgende vaardigheden (Poortman en Sloep, 2005 in Linde, van der, 2006):
  • Informatievaardigheden: Het is steeds makkelijker om aan informatie te komen via het internet. Het wordt echter steeds lastiger om juiste informatie te vinden wat betreft betrouwbaarheid, relevantie en actualiteit. Kwaliteitscriteria die hierbij een rol spelen zijn van toepassing op weblogs; actualiteit, bronvermelding, etc. Als studenten met weblogs werken, zullen ze ervaren hoe ze met informatie om moeten gaan.
    Sociale vaardigheden: Denk hierbij aan discussiëren, peer review, zelfreflectie, omgaan met kritiek; respect opbrengen voor anderen en zelfstandig denken. Deze vaardigheden kunnen getraind worden door te werken aan en te reageren op weblogs. Weblogs geven iedereen gelijke kansen, iets wat in een college (klas) situatie lang niet altijd het geval is.
  • Lees- en schrijfvaardigheden: Lezen, interpreteren en samenvatten worden door het gebruik van weblogs gestimuleerd.

De ‘achterkant’ van WordPress is erg intuïtief en vereist weinig uitleg. Rollen zijn naar wens aan te passen en er kan worden ingelogd met UvAnetID. Een speciale UvA-template zorgt ervoor dat de site de vormgeving heeft van het UvAweb, maar wel de mogelijkheden biedt van een platform dat continu in ontwikkeling is.

Voorbereiding en gebruik

Weblogs zijn eenvoudig te gebruiken; je hebt geen specifieke technische kennis nodig om een bericht te plaatsen. Het opzetten van een blog is tien minuten werk. De tijdsinvestering zit hem in het regelmatig updaten van je blog en in het reageren op comments. Wanneer je studenten laat bloggen is het belangrijk dat je ze volgt en af toe reageert. Dat laatste kan heel summier, maar is belangrijk om ze te laten merken dat je de posts volgt. Het team ICT & Onderwijs kan op eenvoudige wijze een Blog voor u klaarzetten.

Wil je een grote groep studenten zelf websites laten bouwen? Dan raadden wij  WIX.com aan.

Meer weten?

Werkvormen waarbij WordPress kan worden ingezet:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]