Video Essays

Wat is een video-essay?

Een van de grote voordelen van onze hedendaagse digitale wereld is dat het steeds gemakkelijker wordt om van alles te recyclen. Tekst, muziek, videoclips, beeldfragmenten: haast alles lijkt online beschikbaar, en als je het zo snel niet kunt vinden, dan heb je het zelf in een handomdraai op je computer gescand, geript of overgetypt en heb je het het binnen een paar minuten aan het groeiende online archief toegevoegd. Hierdoor wordt het video-essay als vorm de laatste jaren steeds populairder.

Echt nieuw is de vorm van het video-essay niet: in wezen is het een verkorte versie van de traditionele documentairefilm, alleen wordt in het video-essay de gebruikelijke verhouding tussen nieuw gefilmd materiaal en zogenaamde archiefbeelden min of meer omgedraaid: terwijl de documentaire meestal voor het grootste deel bestaat uit nieuw gefilmde interviews en ander zelfgeproduceerd beeldmateriaal, bestaat het video-essay in de meeste gevallen vrijwel uitsluitend uit ‘found footage’. De zorgvuldig geselecteerde archiefbeelden worden aan elkaar gepraat door een voice-over, of (zoals nog vaker gebeurt) gecombineerd met geschreven teksten die in beeld verschijnen. Het kan hierbij gaan om een eenvoudig gegeven, waarbij bekende beelden op een nieuwe manier in elkaar zijn gemonteerd. Maar het gaat vaak ook om veel grotere onderwerpen.

Didactische meerwaarde

Met het gebruik van video-essays leren studenten hun mening op een andere wijze te communiceren naar de doelgroep. Zij worden uitgedaagd om verbale argumenten op een audio-visuele wijze te ondersteunen. Woorden en ideeën moeten omgevormd worden naar beeld en geluid, titels en voice-overs, muziek en split-screens. Het dwingt een student om heen en weer te schakelen tussen verschillende communicatievormen.

Voorbereiding

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen is binnen het vakgebied Mediastudies een volledige leerlijn opgezet voor video-essays. Er is daarom veel kennis en expertise aanwezig die gebruikt kan worden. De voorbereiding vergt relatief veel tijd, maar omdat de kennis en expertise er al zijn kan er veel bestaand materiaal overgenomen worden.

Links

Wellesley College

Tools

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]