TurnItIn Direct Assignment

Wat is TurnItIn Direct Assignment?

Met Turnitin Direct Assignment wordt een opdracht aan studenten geformuleerd. Het werk dat de student inlevert wordt gecontroleerd op plagiaat. Na de controle wordt een rapportage opgesteld waarin wordt aangegeven welke teksten verdacht zijn en waar de verdachte teksten gevonden zijn. Ook kunnen docenten met Turnitin Direct Assignment snel feedback geven, cijfers toekennen en peer-review opdrachten aanmaken.

Plagiaatcontrole

Turnitin had al een plagiaatcontrole voor het Engels geschreven woord, maar heeft inmiddels ook Ephorus, voor het Nederlands, overgenomen. Turnitin bouwt het percentage overeenkomsten iets anders op dan Ephorus. Waar Ephorus het hoogste percentage overeenkomst toont, laat Turnitin een cumulatief percentage zien.
Voorbeeld: een tekst toont overeenkomsten met twee bronnen, 23% met de één en 10% met de ander. Ephorus meldt dan dat er 23% overeenkomst is gevonden, Turnitin zal 33% melden. Plagiaatrapportages van Turnitin kunnen dus onbedoeld hoger lijken dan in Ephorus.

Grademark

Grademark is een digitale nakijktool waarbij feedback kan worden gegeven op schriftelijke werkstukken van een grote groep studenten.

Peermark

Met peermark kunnen studenten elkaars papers beoordelen. Dit kan geheel anoniem: zonder te weten wie ze beoordelen of door wie ze beoordeeld worden.

Didactische meerwaarde

Plagiaatcontrole

Dit spreekt voor zich: plagiaat voorkomen en herkennen als het zich toch voordoet. Het is aan de examencommissie om dit te beoordelen en hier eventuele consequenties aan te verbinden.

Grademark

Het nakijken van schriftelijke werkstukken is vaak een tijdrovende klus voor docenten, zeker als het om een grote groep studenten gaat die van feedback voorzien dient te worden. Een digitale nakijktool zoals Grademark biedt de mogelijkheid om feedback op te slaan en te categoriseren, om deze vervolgens te hergebruiken bij een volgend werkstuk. Het is verder mogelijk om beoordelingsformulieren te gebruiken, audiofeedback te geven of Engelstalige papers automatisch te scannen op spellings- en grammaticafouten. Ten slotte is het handig dat alle ingeleverde werkstukken op één centrale plek bekeken en beheerd kunnen worden.

Peermark

Denk voor Peermark bijvoorbeeld aan een eerste versie van een opdracht. Het gaat hier nadrukkelijk niet om het uitbesteden van nakijkwerk aan studenten, maar om het didactische nut van peerfeedback. Aan de hand van vragen die u opstelt, analyseren studenten het werk van hun medestudenten en leren zij van elkaar.

Voorbereiding

Binnen Canvas kunnen docenten met een paar klikken zelf een Turnitin Direct Assignment aanmaken (zie handleiding hieronder).

Plagiaatcontrole

Elk ingeleverd document wordt automatisch gecontroleerd op plagiaat. Zie de handleiding hieronder voor een instructie betreffende het lezen van de plagiaatcheck.

Grademark

Feedback kan makkelijk worden toegevoegd aan de ingeleverde documenten. Ingeleverd werk kan ook worden nagekeken via de knoppen die zijn aangemaakt of aan de hand van Rubrix. Een Rubrix kan worden gezien als een beoordelingsformulier. Bij elke eis kan worden aangegeven of er aan is voldaan en er kunnen opmerkingen bij geplaatst worden. Dit is ook handig voor de studenten, omdat ze precies weten waarop ze beoordeeld worden. De studenten hebben toegang tot hun feedback binnen de Turnitin Direct Assignment.

Peermark

Vanuit de Turnitin Direct Assignment kan een Peermark-opdracht worden aangemaakt. Hier kan worden aangegeven volgens welke criteria de studenten de papers moeten beoordelen en kan worden bepaald hoeveel papers elke student moet nakijken. De student levert een opdracht in en krijgt vervolgens een opdracht van een medestudent toegewezen. De student beoordeelt het werk van een medestudent en ontvangt daarna de feedback op het eigen paper. Eventueel kunnen de opdrachten daarna ook nog door de docent zelf worden nagekeken of kan de peer-feedback worden beoordeeld.

Handleidingen Turnitin

Vragen? Neem gerust contact op canvas-fgw@uva.nl voor advies over het gebruik van Turnitin Direct Assignment.

Werkvormen waarbij TurnItIn Direct Assignment kan worden ingezet:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]