Team-based-learning

Wat is team-based learning?

Een steeds meer toegepaste vorm van samenwerkend leren is Team-based Learning (TBL). Team-based Learning is een vorm van samenwerkend leren, die gebruik maakt van een specifieke volgorde van individueel werk, groepswerk en directe feedback om een motiverend raamwerk te creëren waarin studenten in toenemende mate elkaar verantwoordelijk houden voor het voorbereid deelnemen aan klassikale activiteiten en bijdragend aan de discussie. Bij deze leeractiviteit ligt de nadruk meer op toepassen dan op weten. De student is actief bezig met de leerstof en de rol van de docent is meer begeleidend van aard.

Didactische meerwaarde

Bij traditionele groepsopdrachten worden omvangrijke taken opgesplitst, onderling verdeeld, en als individu uitgevoerd, later aan elkaar geplakt en als ‘groepsproduct’ ingeleverd. De groepsopdracht is dus eigenlijk een individuele opdracht. Bij TBL bereiden studenten zich weliswaar voor door de lesstof individueel te bestuderen (daarvoor zijn ze zelf verantwoordelijk).

Maar vervolgens leren ze in teamverband om begrippen en concepten toe te passen door relevante, authentieke casuïstiek en andere opdrachten op te lossen. Door de discussies en onderlinge interactie tijdens de teamsessies leren de teamleden om hun gedachtegang onder woorden te brengen en te onderzoeken, verschillende perspectieven te verkennen en uiteindelijk te komen tot een sociaal geverifieerde versie van de ‘waarheid’of oplossing.

Het blijkt dat deze werkvorm leidt tot hogere beheersing van de leerstof (naast onthouden en reproduceren, ook toepassen, analyseren, evalueren en creeëren – denk aan de taxonomie van Bloom).

Voorbereiding

Deze werkvorm vergt relatief veel voorbereidingstijd omdat het een nieuwe vorm van onderwijs betreft. Neem contact op met Team ICTO om de mogelijkheden voor ondersteuning te bespreken.

Links

Radboud UMC
Team-based-learning.nl
VUmc

Tools

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]