Pitch2Peer

 

Wat is Pitch2Peer?

Pitch2Peer is een online tool die ontwikkeld is voor en door het onderwijs. Centraal stond de vraag: hoe kun je grote groepen studenten effectief feedback laten geven op elkaars producten, met een zo klein mogelijke rol voor jou als docent? En daaruit volgde een andere vraag: hoe richt je een tool in die niet alleen naar de kennis vraagt van de student, maar ook begrip en inzicht, en vaardigheden?

Vanuit die probleemstelling is Pitch2Peer ontwikkeld. Op deze manier leren je studenten niet alleen meer over het vakinhoudelijk onderwerp. Ook leren ze op dat proces te reflecteren door zelf een pitch te maken én leren ze te werken met rubrics. Daarmee ondersteunt de tool het principe van peer feedback.

Didactische meerwaarde

Drie factoren spelen hier een rol. Allereerst komt er een galerij met pitches. Die levert een context op waarbinnen de studenten trots kunnen zijn op hun producten. Elke student krijgt bovendien persoonlijke, kwalitatief hoogwaardige feedback. Omdat het systeem voor de verdeling zorgt, is het een transparant proces. Omdat er tot slot ook kwantitatieve feedback is, ontstaat een ranking. Dit levert (positieve) spanning op. Door deze drie factoren – de galerij en de kwalitatieve en kwantitatieve feedback – leren de studenten van de besten onder elkaar.

Gebruik van Pitch2Peer

Als docent maak je de opdrachten aan. Hierbij stel je in welk soort(en) pitches je van je studenten verwacht: foto’s, posters, presentaties, animaties, embedded content, blogteksten… Ook stel je hier in hoeveel beoordelingen elke student maakt en wanneer de deadlines zijn. Het systeem schakelt vervolgens automatisch over van ‘indienen’ naar ‘reviewen’ en deelt studenten automatisch in.

Studenten plaatsen hun digitale pitch in het platform. Elke student krijgt vervolgens een aantal pitches toebedeeld om te beoordelen. Elke review bestaat uit geschreven tekst en een aantal beoordelingen op verschillende categorieën (bijvoorbeeld argumentatie, originaliteit, presentatievorm).

Studenten kunnen echter niet alleen deze kwalitatieve feedback geven op de pitches. Ze kunnen ook een maximale hoeveelheid “likes” of “medailles” uitdelen. Hierbij zijn ze niet beperkt door de hun toegewezen pitches, maar mogen ze bij iedereen in de klas hun waardering uitspreken. Daardoor wordt in één oogopslag duidelijk welke pitches door de klas worden gewaardeerd.

Meer weten?

Werkvormen waarbij Pitch2Peer kan worden ingezet:

Bron: 1

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3]