Peerfeedback

Wat is Peer Feedback?

Peer Feedback is het laten beoordelen van studenten door studenten. Het laten nakijken van werk kan door studenten elkaar feedback te laten geven. Studenten beoordelen elkaars werk aan de hand van rubrics: criteria aan de hand waarvan ze een mening vormen over elkaars werk. Bij Peer Feedback kunnen studenten die hebben samengewerkt in een groep elkaar beoordelen: Peer Assessment. Binnen zo’n groepje is het zelden zo dat elk lid evenveel heeft bijgedragen. Met Peer Assessment kun je studenten elkaar laten beoordelen en krijg je een idee van de individuele bijdrage van de student binnen de groep en ontdek je of er ‘free-riders’ in het groepje zaten. De werkvorm kan zowel online als offline worden ingezet.

Didactische meerwaarde

Peer feedback heeft een grote toegevoegde didactische waarde. Wanneer studenten elkaars werk beoordelen met behulp van rubrics, leren ze daarmee beter een mening vormen over wat goede en slechte kwaliteit is, ze leren ook tekortkomingen in het eigen werk zien en kunnen daardoor hun eigen werk beter beoordelen.

Daarnaast leren ze dat er soms meerdere manieren zijn om een probleem te tackelen. Bovendien krijgen studenten feedback van andere studenten in termen die ze zelf ook zouden gebruiken en in hun eigen taal. Tenslotte verandert de rol van studenten van wat passieve consumenten van onderwijs naar een meer participerende rol en helpt het geven van peer feedback bij het vormingsproces van student tot kritische wetenschapper.

Tenslotte kan peer feedback werk uit handen nemen van de docent doordat zij minder hoeven na te kijken.

Voorbereiding

Om te starten met peer feedback is het nodig voorafgaand aan het vak opdrachten uit te werken. Daarbij moeten ook de beoordelingscriteria uitgeschreven worden. Dit geheel kan in een digitale tool geladen worden door bijv. een student-assistent. Het kan echter ook op papier of met stemsoftware.

Links

Tools

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]