Opdrachten met tentamens

Wat kan je doen met tentamens?

Tentamens worden vaak gezien als een summatieve eindopdracht om te toetsen in hoeverre studenten de leerdoelen behaald hebben. Ze kunnen echter ook worden ingezet bij activerende werkvormen. Zo kan je studenten een tentamen laten maken met overleg. Ze maken dan samen een (deel)tentamen en worden uitgedaagd te overleggen over de vragen en de mogelijk antwoorden. De studenten discussiëren met elkaar, maar ieder kiest uiteindelijk individueel een antwoord. Na afloop wordt er kort aandacht besteed aan de uitkomsten.

Een andere vorm is het laten creëren van tentamenvragen door studenten. Studenten leveren dan ieder individueel een tentamenvraag met antwoordmodel in. Deze vragen, of een selectie hieruit, worden gebruikt voor het tentamen. Je kunt er ook voor kiezen studenten hun vragen op een forum te laten plaatsen, waarna er discussies kunnen ontstaan.

Tentamens kunnen ook formatief worden ingezet om de voortgang in kaart te brengen. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld met oude proeftentamens snel zien hoe ze ervoor staan. Een multiple-choice tentamen kan dan gedigitaliseerd worden, waardoor studenten direct feedback krijgen. Werk je met open vragen, kies dan voor een peer feedbackmodel waarbij studenten elkaars antwoorden nakijken.

Didactische meerwaarde

Afhankelijk van de soort werkvorm waarbij je tentamens inzet, verschilt de didactische meerwaarde. Het laten creëren van tentamenvragen activeert studenten zelf op zoek te gaan naar de juiste antwoorden en biedt voor docenten een database aan mogelijke tentamenvragen. Als studenten moeten overleggen, ontstaan discussies waarin gezamenlijk kennis wordt geconstrueerd. Formatieve toetsing biedt inzicht in de voortgang voor studenten en docenten.

Voorbereiding

Deze werkvormen kosten relatief weinig voorbereidingstijd. Vaak bestaan er al oude tentamens die gedigitaliseerd kunnen worden. Hiervoor zijn middelen beschikbaar binnen het project.

Links

UMC Utrecht
Saxion

Tools

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]