Kennisclips

Wat zijn kennisclips?

Een kennisclip is een korte video die op zichzelf staat en een afgekaderd (deel)onderwerp behandelt. De video is te gebruiken buiten de context waarvoor het gemaakt is. Wel kan er inhoudelijke voorkennis vereist zijn om de kennisclip te begrijpen.

Stof waar studenten in de regel over struikelen leent zich goed om kennisclips van te maken. Sommige lastige onderwerpen moet een docent steeds opnieuw uitleggen. Dat kost veel tijd. Door goed voorbereid de uitleg op te nemen – al dan niet voorzien van een PowerPoint-presentatie of animatie en waar nodig gemonteerd – ontstaat een kennisclip waarin de uitleg optimaal gepresenteerd wordt. De uitdaging is om de stof op een aantrekkelijke manier te visualiseren. Deze kennisclips kunnen vaak langere tijd gebruikt worden en als ‘naslagwerk’ geraadpleegd worden.

Didactische meerwaarde

Kennisclips bieden verschillende voordelen:

  • De uitleg van ingewikkelde concepten en handelingen tijdens colleges kan verkort worden als daarbij tevens kennisclips worden ingezet.
  • Door kennisclips voorafgaand aan het college tot verplichte lesstof te maken komt er tijdens de contacturen meer ruimte voor verdieping. Denk bijvoorbeeld aan het concept Flipping the Classroom.
  • Kennisclips vormen een extra zelfstudiemogelijkheid voor de student en bevorderen ‘dieper leren’ doordat de student zelf voor de optie kiest indien nodig.
  • Ook in bijspijkerprogramma’s als remediëring, of als een verzameling om achtergrondkennis te activeren kunnen kennisclips ingezet worden.

Voorbereiding

Er bestaan verschillende mogelijkheden om kennisclips te maken. Afhankelijk van de wensen van de docent en de inhoud, varieert de voorbereidingstijd. In het kader van de facultaire strategie activerende werkvormen en blended learning zijn er middelen om dit te realiseren. Als docent hoef je dan alleen de inhoud uit te werken.

Links

Saxion
ICTO UvA

Tools

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]