Hoorcollege

Wat is een hoorcollege?

Een hoorcollege is een onderwijsvorm, waarbij de docent een lange mondelinge uiteenzetting geeft aan een (grote) groep studenten. De rol van studenten in deze onderwijsvorm is veelal beperkt tot (passief) luisteren en noteren. Er is dan ook vaak sprake van eenrichtingsverkeer: de docent doceert en de studenten luisteren. De mondelinge uiteenzetting van de docent wordt veelal ondersteund door studiemateriaal zoals transparanten, powerpoint, cursustekst, handboek, etc.

Een hoorcollege heeft volgens De Mink (1991) drie doelstellingen:

  1. Studenten motiveren en hun interesse voor de lesinhoud opwekken (voorwaardelijke functie)
  2. Studenten informeren over de lesinhoud, de hoofdlijnen weergeven, voorbeelden en
    toelichting geven, redenering verduidelijken, de lesinhoud structureren, etc. (oriënterende functie)
  3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan studenten, het geven en verbeteren van opdrachten, etc. (oefenfunctie).

Links

Tools

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]