FeedbackFruits

Wat is FeedbackFruits?

FeedbackFruits is een tool die kan worden gebruikt binnen Canvas. Hiermee kun je als docent een pad definiëren waar de student doorheen moet (bijvoorbeeld binnen een bepaalde week). Stappen binnen dit pad kunnen bestaan uit het lezen van een tekst, het bekijken van een video, het beantwoorden van een aantal vragen, het indienen van een opdracht, het beoordelen van andere studentenopdrachten (en het ontvangen van feedback van andere studenten en / of docenten). FeedbackFruits maakt annotaties in tekst en video mogelijk. Studenten en docenten kunnen discussiëren en opmerkingen schrijven over studiemateriaal dat wordt aangeleverd en over ingediende opdrachten.

Wat kun je met FeedbackFruits?

  • Studiemateriaal aan studenten aanbieden in een bepaalde volgorde
  • Studenten documenten laten indienen in verschillende soorten bestandsformaten met specifieke instructies (assignments)
  • Feedback geven: peer feedback en/of feedback van de docent
  • Opmerkingen en annotaties maken bij studiemateriaal dat door de docent beschikbaar is gemaakt of bij ingeleverde opdrachten van studenten
  • Interactieve presentaties maken
  • Specifieke lees- en kijkvragen meegeven bij studiemateriaal
  • Studenten laten stemmen op (live) polls

Meer weten?

Werkvormen waarbij FeedbackFruits kan worden ingezet:

Bron: 1

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]