Canvas Quizzes

Wat is Canvas Quizzes?

Een quiz is vergelijkbaar met een Test in Blackboard. De student maakt de quiz online in Canvas. Er zijn verschillende soorten toetsen beschikbaar in Canvas:

 • Graded quiz: Dit type quiz wordt becijferd en krijgt automatisch een kolom in Grades. Met de optie Assignment group kun je toetsen in Grades een eigen categorie en daarmee een eigen weging geven (zie Grades in deze handleiding).
 • Practice quiz: Studenten ontvangen technisch gezien geen cijfer voor het voltooien van deze toets maar de punten die in totaal zijn behaald voor de toets worden wel getoond aan studenten. Een quiz kun je ook als Preruiqisite instellen, studenten moeten dan eerst de test gemaakt hebben om verder te kunnen bladeren door de Module.
 • Graded Survey: Geen toets maar een enquête waar studenten punten voor kunnen ontvangen als ze deze invullen, waardoor deze in Grades een kolom krijgt. Een Graded Survey kan
  anoniem worden ingevuld.
 • Ungraded survey: Een enquête zonder de mogelijkheid om studenten punten toe te kennen voor het invullen. Hier bestaat ook de mogelijkheid om de enquête anoniem te maken.
Opties

Alle toetssoorten hebben de volgende opties:

 • antwoordmogelijkheden willekeurig tonen
 • tijdlimiet
 • meerdere pogingen toestaan
 • keuze om studenten wel of niet de gegeven antwoorden te tonen aan het einde van de quiz
 • keuze om de juiste antwoorden wel of niet te tonen aan het einde van de quiz (en dan
 • eventueel een extra optie van/tot een bepaald tijdstip)
 • keuze voor een vraag per keer of alle vragen tegelijkertijd
 • mogelijkheid om een wachtwoord in te stellen in de toets
 • een deadline kan worden ingesteld
 • instelling om toets vanaf bepaald moment te openen
Mogelijk type vragen

Meer weten?

Werkvormen waarbij Canvas Quizzes kan worden ingezet:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]