Canvas ePortfolio

Wat is Canvas ePortfolio?

Canvas ePortfolio is een tool binnen Canvas waarin studenten kunnen werken aan een digitaal portfolio. Het begrip E-portfolio is een containerbegrip waar op verschillende manieren invulling aan wordt gegeven door onderwijsinstellingen. In het algemeen wordt met het e-portfolio een instrument bedoeld, dat de unieke ontwikkeling van een persoon, of het resultaat van die ontwikkeling, zichtbaar maakt. Een e-portfolio is altijd persoonlijk en laat onder andere zien in welke context(en) iemand zich heeft ontwikkeld en in welke mate hij zich als competent beschouwd. Dit wordt in een portfolio aangetoond door
middel van bewijsmateriaal.

In een onderwijscontext bestaat het bewijsmateriaal uit leerproducten van de student en uit de feedback die de student heeft gekregen op deze producten en zijn ontwikkelingsproces (inhoudelijke en procesmatige feedback). Deze feedback kan worden gegeven door docenten, medestudenten, maar ook door externen zoals praktijkbegeleiders.

Meer weten?

Werkvormen waarbij Canvas ePortfolio kan worden ingezet:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]