Canvas Discussions

Wat is Canvas Discussions?

Canvas Discussions is een tool waarmee een discussieforum kan worden opgezet. Een discussieforum is een communicatiemiddel waarmee online een bericht of vraag kan worden achtergelaten. Vervolgens kunnen andere bezoekers van het discussieforum op dit bericht reageren. Als iemand een bericht plaatst en er zijn drie reacties op dat bericht dan ontstaat er een zogenaamde ‘thread’ of conversatie. Op die manier wordt snel duidelijk welke berichten in het discussieforum bij elkaar horen.

Een forum wordt gebruikt voor asynchrone communicatie; de interactie van de deelnemers verschilt zowel wat betreft plaats als tijdstip van deelname. Dit in tegenstelling tot het gebruik van een chat, waarbij de deelnemers synchroon discussiëren. Asynchrone communicatie biedt meer gelegenheid tot reflectie en een eigen werktempo. Deelnemers kunnen dus langer nadenken over hun bijdrage of over hun reactie op de bijdragen van anderen. Een nadeel is dat men soms lang moet wachten op een reactie op het geplaatste bericht.

Didactische meerwaarde

Canvas Discussions stelt iedere student in staat om met de andere studenten uit de cursus te discussiëren over onderwerpen die relevant zijn voor de cursus. Ook kunnen er vragen gesteld worden over onderwerpen die nog niet helder zijn. Voor het beantwoorden van sommige vragen is er niet eens een antwoord van een docent nodig. Studenten zijn goed in staat om elkaar de stof uit te leggen en bovendien leren ze daar zelf ook weer van.

Verder doen studenten bij deelname aan een discussieforum online communicatieve vaardigheden op (bijvoorbeeld geven van feedback, ontvangen van feedback, redeneren vanuit verschillende perspectieven, formuleren van gedachten, analyseren van discussieverloop en samenvatten van discussies).

Hoe kan je het inzetten bij je onderwijs?

Een docent kan een discussieforum op verschillende manieren inzetten voor het onderwijs. Zo kan hij de communicatie primair via het discussion board laten verlopen (i.t.t. mailen met studenten). Voordeel hiervan is dat alle communicatie zichtbaar is voor iedereen binnen de course en studenten ook vragen van elkaar kunnen beantwoorden.

Daarnaast kan het discussieforum specifiek worden ingezet om onderlinge discussie over onderwijsgerelateerde onderwerpen uit te lokken. Er wordt bijvoorbeeld een stelling op het forum gezet, waar studenten (eventueel onderbouwd met literatuur) weer op kunnen reageren.

Meer weten?

Werkvormen waarbij Canvas Pages kan worden ingezet:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]