Annotate.co

Wat is Annotate.co?

Annotate.co is een tool voor collaboratieve tekst-analyse waarin studenten samen met docenten teksten online analyseren. Studenten (en docent) werken samen in hetzelfde
document. Zowel studenten als docenten kunnen stukken tekst selecteren en er direct een vraag over stellen of een discussie opstarten. Teksten worden hierdoor beter gelezen en discussies gaan sneller de diepte in dan wanneer een losstaand discussieforum gebruikt wordt.

Wat kan je met Annotate.co?

Samenwerken in documenten biedt mogelijkheden tot verdieping van de analyse. Door de inzet van online tools voor collaboratieve tekst-analyse worden studenten geholpen bij het analyseren van literatuur. Doordat studenten samen aan tekst-analyses werken, is er meer tijd over voor verdieping tijdens colleges.
Daarnaast worden studenten actiever betrokken bij de les. Dit verhoogt hun motivatie. Tenslotte heb je als docent meer zicht op het lees- en leerproces van studenten.

Meer weten?

Werkvormen waarbij Annotate.co kan worden ingezet:

Bron

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]