Mentimeter

 

Wat is Mentimeter?

Mentimeter  is een digitaal hulpmiddel waarmee je mensen hun stem kan laten uitbrengen. Je kan het resultaat van deze stemming zichtbaar maken door middel van staafdiagrammen.

Je kan op deze manier leerlingen stellingen voorleggen waarop zij kunnen reageren (“topsport kan niet zonder doping”). Je kan ook vragen naar eigen  ervaringen (“heb je wel eens drugs gebruikt?”). Hierbij helpt het dat de respondenten anoniem blijven.

Het gebruik van Mentimeter is gratis. De gebruiker moet zich eenmalig registreren. Wil je volledige functionaliteit? Dan moet je betalen voor een premium account. Hiervoor zijn middelen beschikbaar bij team ICTO.

Wat kun je met Mentimeter?

  • Muliple choice vragen (te gebruiken als je de antwoordalternatieven al kent)
  • Wordcloud (ook wel woordwolk om bijvoorbeeld voorkennis te activeren)
  • Scales (ook wel schaalvragen, met een schuif die de student kan verplaatsen)
  • Open-ended (open vragen, als je geïnteresseerd bent in een gedachtengang of argument)
  • 100-point rating (100-punten verdeling, als je wilt weten welke vaststaande antwoordalternatieve zwaarder of lichter wegen)
  • 2 by 2 matrix (2 assenstelsel, als je wilt weten hoe een verdeling ligt op twee assen)
  • Who will win? (wie wint er? Als je alleen gericht bent op de uitkomst van een stemming)

Meer weten?