Live stemmen/voting

Wat is live stemmen?

Audience polling, zoals het officieel heet, vergroot de interactiviteit tussen een presentator en het publiek. Via stemkastjes, mobiele telefoons, PDA’s of laptops kan het publiek actief participeren tijdens een presentatie, college
of cursus.

Actief bezig zijn tijdens college helpt om de stof beter te verwerken en te onthouden. Studenten waarderen de mogelijkheden voor interactie, docenten waarderen het om reacties te krijgen. U krijgt door interactie direct een beeld of de stof helder is overgekomen, studenten kunnen testen of zij de stof begrijpen.

Didactische meerwaarde

Het stellen van een vraag zorgt ervoor dat studenten gedwongen worden over de stof na te denken en te reageren, in plaats van alleen maar consument van het college te zijn. Door eerst een antwoord, anoniem, te laten geven, vervolgens stof te behandelen, waarna je nogmaals kennis of een mening toetst, krijgen studenten inzicht in hun eigen denken of in hun verkeerde veronderstellingen.

Er zit ook nog eens een groot voordeel aan de anonimiteit: wanneer je een groep studenten een vraag stelt, wordt vaak rondgekeken wat de andere antwoorden zijn waarna studenten zich bij het ‘goede’ antwoord aansluiten. Overigens waarderen studenten het gebruik van stemmen ontzettend: 98% geeft aan dat ze het gebruik van stemkastjes op deze manier een toegevoegde waarde vinden hebben.

Voorbereiding

Deze werkvormen kosten relatief weinig voorbereidingstijd. Het stemmen via smartphones en laptops is het snelst te realiseren: daarvoor geldt dat je het binnen tien minuten kunt opzetten.

Links

ICTO UvA
Publicatie SURF

Tools