Korte activerende opdrachten

Wat zijn korte activerende opdrachten?

Docenten geven vaak traditioneel frontaal onderwijs waarbij studenten passief luisteren en aantekeningen maken. Onderzoek laat echter zien actief leren leren leidt tot betere leerresultaten. Dat betekent niet dat hoorcolleges tot het verleden behoren. Het heeft slechts wat aanpassingen nodig. Dat vraagt onder meer om de inzet van activerende werkvormen, vaak ondersteund door ICT-tools.

Didactische meerwaarde

Door het gebruik van (korte) activerende opdrachten gaan studenten actiever meedoen met hoorcolleges. Hierdoor verandert hun rol van passieve luisteraar naar actieve participant. Daarnaast kunnen hogere denkvaardigheden, zoals analyse en evaluatie, aangesproken worden. Dit leidt tot een betere transfer van kennis en vaardigheden.

Soorten opdrachten

Er bestaan veel soorten (korte) activerende werkvormen. We geven daarom enkele voorbeelden. Mocht je er meer over willen weten, kijk dan bij hoofdstuk 10 of neem contact op met Team ICTO FGw.

  • Wordcloud: Tijdens een college wordt live een wordcloud gemaakt op basis van input van studenten, zodat je snel kunt zien wat “de groep” over een stelling of onderwerp denkt en daar direct op kan inspelen.
  • Stemmen/polls: Studenten stemmen tijdens het college op stellingen die door de docent worden weergegeven.
  • Proeftentamen: Studenten maken een deeltentamen en worden uitgedaagd te overleggen over de vragen en de mogelijke antwoorden.
  • One minute paper: Studenten krijgen de opdracht om tijdens een bijeenkomst of op basis van bestudeerde literatuur in één minuut de essentie van de stof op te schrijven en gaan hierover in gesprek.
  • Denken-delen-uitwisselen: Studenten denken na over een opdracht en delen antwoorden met elkaar en in daarna in het college.

Links

ICTO UvA
Leiden University

Tools