Canvas Assignments

Wat is Canvas Assignments?

Assignments in Canvas zijn goed te vergelijken met Assignments in Blackboard. Een docent zet een opdracht klaar voor de studenten en zij leveren die in, desgewenst met een deadline. Bij het aanmaken van een Assignment komt er automatisch een kolom in Grades te staan, behalve wanneer je ervoor kiest de Assignment niet te beoordelen.

Type opdrachten (Submission Type)
  • No Submission: Er wordt een kolom gecreëerd in het Gradebook onder Grades, maar studenten leveren niets in Canvas in.
    Online: Studenten leveren een bestand in via Canvas (kies voor File Upload)
    On paper: Studenten maken de toets op papier, leveren niets digitaal in, maar er wordt wel een kolom gecreëerd in het Gradebook onder Grades.
    External Tool: Studenten leveren een bestand in via een aan Canvas gekoppelde applicatie, zoals FeedbackFruits of Turnitin.
Group Assignment / peer review

Het is mogelijk om bij het inrichten van een Assignment deze als Group Assignment te bestempelen, waarbij studenten samenwerken aan een opdracht. Je kunt ook peer review toepassen. Verder is het mogelijk om Assignments te groeperen (via Groups) om daarmee aan een selectie aan Assignments een weging in Grades toe te kennen: zie hiervoor de uitleg bij Grades.

Assignment Groups

In Assignments staat een knop Group, hiermee kunnen meerdere opdrachten gegroepeerd worden zodat ze (bijvoorbeeld) een gewogen gemiddelde kunnen krijgen. Klik op +Group en vul een naam in. De Assignment group is nu aangemaakt en nu kunnen Assignments naar de groep worden gesleept of middels de + knop worden aangemaakt:

Meer weten?

Werkvormen waarbij Canvas Assignments kan worden ingezet: