Articulate Storyline (eLearning)

Wat is Articulate Storyline?

Articulate Storyline is software om e-learnings mee te ontwikkelen. Het heeft iets weg van PowerPoint, maar heeft veel meer interactiviteit en geïntegreerde quiz-opties. Kleine, interactieve online lessen worden e-learningmodules genoemd. Deze modules kunnen op verschillende manieren worden toegepast in het onderwijs. In het hoger onderwijs worden ze veelal ingezet als aanvulling op face-to-face onderwijsvormen, dus als onderdeel van blended learning.

Met Storyline kun je makkelijk kleine tutorials maken en ze integreren in Canvas. Storyline heeft een makkelijke interface waarbij snel kleine e-learningmodules kunnen worden gemaakt. Een belangrijk onderdeel van Storyline is het Quizcenter. Hiermee kun je op veel verschillende en grafisch leuke manieren quizvragen maken. Veel functionaliteiten, zoals meerdere kansen, random vragen en de mogelijkheid om je antwoorden te bekijken zijn standaard ingebouwd en heel eenvoudig te kiezen.

Nadat de e-learningmodule gemaakt is, kan Storyline de e-learning eenvoudig exporteren naar een bestand dat naar Canvas te uploaden is. In Canvas werkt de e-learning dan als elke andere assessment en kan hij voor de studenten beschikbaar gemaakt worden. De resultaten zijn dus ook in het Canvas Grades te bekijken.

Hoe gebruik je de eLearnings van Articulate Storyline in onderwijs?

De modules kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt:

  • Ter voorbereiding op het aankomende college. Door studenten vóór het college kennis te laten maken met de basisbegrippen is tijdens het college meer tijd beschikbaar om dieper op de stof in te gaan.
  • Als naslagwerk. Studenten kunnen de modules gebruiken om delen van de te leren stof te herhalen.
  • Als praktische toepassing. Theoretische principes kunnen in de module meteen worden geoefend.

Didactische meerwaarde

Studenten kunnen e-learningmodules in hun eigen tijd, wanneer het hen uitkomt doen. Tevens kunnen ze de modules op hun eigen tempo en zo vaak als ze willen doorlopen. In een goede e-learning zit veel interactie en directe feedback. Met bijvoorbeeld het programma Storyline kun je makkelijk dergelijke modules opbouwen. Het programma is gericht op het maken van interactieve presentaties en biedt de mogelijkheid deze presentaties te voorzien van korte quizzes. In deze quizzes kan de gepresenteerde kennis meteen worden geoefend en erg belangrijk: deze quizzes kunnen worden voorzien van uitgebreide directe feedback. Je kunt ervoor kiezen om studenten met genoeg voorkennis onderdelen te laten overslaan of voor elke richting een ander pad in de e-learning te maken.

Voor de docent is er ook een groot voordeel. Als je ervoor kiest om de modules deel uit te laten maken van je lesprogramma, krijg je beter inzicht in de mate waarin studenten de stof begrepen hebben. De studenten bereiden zich voor met behulp van de module en kunnen zo tijdens het college met meer gerichte vragen komen.

Licenties

De UvA heeft licenties beschikbaar voor docenten die met Articulate Storyline willen werken. Neem hiervoor contact op met team ICTO via icto-fgw@uva.nl.

Meer weten?

Werkvormen waarbij Articulate Storyline kan worden ingezet: